“Sano, että riittää pienet askeleet.
Sano, että pysyt siinä, polun mulle teet.”
Marja-Riitta Linna

TunneKeinu

Koulutuksia, työnohjausta sekä välineitä vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja tunnetaitoihin

TunneKeinussa meillä on vahvaa ja monipuolista ammatillista osaamista sekä  kokemusasiantuntijuutta lastensuojelusta.

Räätälöimme koulutuksia, joissa tehdään näkyväksi sijaishuollon arkea sijoitetun lapsen, hänen vanhempiensa, sijaisvanhempien sekä työntekijöiden näkökulmasta. Koulutuksissamme herätelllään ja käsitellään tunteita sekä raivataan vuorovaikutuksen ja yhteistyön esteitä. Tavoitteina ovat sijoitetun lapsen voimaantuminen, sijoitetun lapsen läheisten ihmissuhteiden tukeminen ja sijaisvanhempien sekä työntekijöiden jaksaminen.

  • lastensuojelun perhehoitoon sijaisvanhemmille ja työntekijöille
  • lastensuojelun avohuollon sekä laitosyksiköiden työntekijöille

Tarjoamme työnohjausta sekä yksilöille, tiimeille että työyhteisöille.

Kehitämme toiminnallisia välineitä. Välineet pyrimme suunnittelemaan siten, että niitä voidaan hyödyntää mm. sosiaali-, kasvatus-, opetus- ja mielenterveyspalveluiden tehtävissä sekä työnohjauksessa.


 

Pienet askeleet

 


 

Työkalupakissamme on vahvaa ammattiosaamista, elämänkokemusta, taidetta, yhdessä loistamista, luovia ratkaisuja, ihmisarvoa,
rakkautta, lempeyttä, aitoa kohtaamista ja turvallisuutta.

TunneKeinun palveluita voit tilata täältä »