TunneKeinun työnohjaus

 

Meiltä voit tilata yksilö- tai ryhmätyönohjausta työyhteisölle, työtiimille tai yksittäiselle työntekijälle.

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa työntekijää jaksamaan työssään sekä tutkimaan ja kehittämään työtään.

TunneKeinun työnohjauksissa käytetään keskustelun lisäksi luovia menetelmiä. Niiden avulla voi joskus olla helpompi löytää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja uusia näkökulmia.

Tilaa TunneKeinulta työnohjausta marjariitta.linna@tunnekeinu.fi